Privacy

Februari 2019

  1. Personuppgiftsansvarig

Weboholics AB, org. nummer: 559004-8947, Igeldammsgatan 20, 112 49 Stockholm

Weboholics förvaltar och utvecklar tjänsten Peya. Genom att tillhandahålla Peya kommer Weboholics att få tillgång till och behandla dina personuppgifter som personuppgiftsbiträde. I vissa begränsade fall agerar Weboholics också som personuppgiftsansvarig t.ex. vad avser information och data som du skickar till oss via vår hemsida, e-post eller på något annat sätt. Weboholics respekterar din personliga integritet och kommer att hantera dina personuppgifter i enlighet med gällande lagar och regler för personuppgifter. Denna policy hjälper dig att förstå vilka personuppgifter som Weboholics kan komma att hantera när du t.ex. använder Peya och hur dessa uppgifter används och skyddas. Användningen av Peya kan involvera flera parter. Denna policy gäller endast behandling av personuppgifter som Weboholics och dess underleverantörer utför.

  1. Behandling av personuppgifter

För att kunna använda Peya måste du skapa ett användarkonto. De uppgifter som anges lagras och bearbetas av Weboholics. Mobilnummer krävs för att kunna skapa en privat betalningsförfrågan med hjälpa av Swish integrationen. Mobilnumret är också ditt unika användarnamn. E-post är icke tvingande och används t.ex för att skicka påminnelser på obetalda skulder.

För att ytterligare förbättra funktionaliteten i Peya kan du även välja att ge tillgång till annan information, såsom:

  • Lista över kontakter – för att göra det enklare att skapa aktiviteter med dina kontakter.
  • Bilder och kamera – så att du kan ta en bild på ett kvitto och/eller skanna eller öppna QR-koder.
  1. Syftet med behandling av personuppgifter

Dina personuppgifter behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen 2016/679 (EU) (“GDPR”). Syftet med behandlingen av dina personuppgifter är säkertställa identifiering, säkerhet och ge tillgång till funktioner i Peya. Vi kommer bara att behålla dina personuppgifter så länge som krävs för att uppfylla syftet med behandlingen av dem. Vissa uppgifter måste vi spara på grund av lagstadgade skyldigheter vilket innebär att vissa personuppgifter kan komma att lagras i upp till 10 år. Om behandlingen av dina personuppgifter är baserad på ditt samtycke, behåller vi bara dina uppgifter så länge du själv önskar.

  1. Personuppgifter lämnas till tredje man

Dina personuppgifter kommer att delas med andra för att säkerställa effektiv Peya-funktionalitet, om exempel kommer information om dig att skickas till dem som du skickar en betalning till, samt till Swish för att utföra betalningar. Vi kan också komma att överföra dina personuppgifter om det krävs enligt lag eller förordning. Vi kan till exempel vara skyldiga att lämna information till polisen, skattemyndighet eller tillsynsmyndighet.

  1. Integritet och säkerhet

Skyddet av dina personuppgifter är viktigt för oss och vi har därför vidtagit omfattande tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina uppgifter mot obehörigt röjande, förändring eller förstörelse. Våra anställda och underleverantörer har strikta instruktioner att hantera alla personuppgifter enligt gällande lagar och förordningar för personuppgifter. Vi behandlar dessutom dina personuppgifter endast i Sverige.

  1. Dina rättigheter

Du har rätt att begära information om vilka av dina personuppgifter som behandlas av oss, oavsett hur denna information samlas in. Begäran om sådan information måste göras skriftligen. Förfrågan ska skickas till Weboholics AB, Igeldammsgatan 20, 112 49 Stockholm.

Vidare har du rätt att begära rättelse eller radering av dina personuppgifter eller begränsning av viss behandling av dina uppgifter, och att lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (tidigare Datainspektionen). Om vår behandling av dina personuppgifter är baserad på ditt samtycke kan du när som helst dra tillbaka ditt samtycke.

  1. Kontakta oss

Om du har några frågor angående denna integritetspolicy, tveka inte att kontakta:

Weboholics AB
Igeldammsgatan 20
112 49 Stockholm